Välkommen till Omniprotect

 

Sedan starten 2008 har Omniprotect hjälp företag och offentliga verksamheter med teknisk
säkerhet. Vi kan bistå med allt från konsultation till komplett installation med tillhörande serviceavtal.

 

Vi har erfarenhet av enkla kameralösningar till stora system på över 100 kameror.

Våra kunder är allt från butiker, industriföretag, offentliga verksamheter som skolor och sjukhus till
polismyndigheten

Passersystem

Kameraövervakning

Retail säkerhet

Arenasäkerhet

Larmsystem

Säkerhetsdimma


Konsultation

Omniprotect kan stå till tjänst med konsultation i samband med nyinstallation, utökning eller ombyggnad av säkerhetssystem.
Särskilt stor erfarenhet har vi av att projektera kameraövervakning och att via Länsstyrelsen ansöka om tillstånd för kameraövervakning.