Passersystem

Vi levererar traditionella passersystem med RFID-taggar av fabrikatet Bewator och Axis. Sedan några år tillbaka finns även axis dörrmiljöer som lämpar sig extra bra om passersystemet ska kopplas ihop med kameraövervakning.