Bensinmackar

Smitning är ett stort bekymmer för de flesta bensinmackar. Vi har tagit fram en lösning som eliminerar detta problem. 

Lösningen bygger på att man inför förskottsbetalning. Övervakningskamerorna läser av regstreringsnumret på respektive bil och stämmer av det mot en databas med godkända nummer. Finns numret med indikeras detta tydligt så att pumpen kan startas utan förskottsbetalning. Listan uppdateras av personalen med en knapptryckning, efter att den aktuella kunden gett sitt samtycke till att finnas med i godkända listan.