Områdesbevakning

Kentimas Ethiris ger via sin script-motor stora möjligheter att vidareutveckla mjukvarans grundfunktioner. Ett sådant exempel är på Center Syd i Löddeköpinge. Ett antal värmekameror bevakar alla infarter på området och några viktiga punkter inom området. Under vissa tider på dygnet finns det normalt sett ingen anledning för människor att finnas i området.

Under dessa timmar larmar kamerorna om de upptäcker en bil eller en person. Väktarna kan då genom att se på kamerorna ta sig till platsen där bilen finns. Under dagtid skickar kamerorna data till en server om antalet passager vilket ger näringsidkarna i området en tillförlitlig besöksstatistik.