Konsultation

Omniprotect kan stå till tjänst med konsultation i samband med nyinstallation, utökning eller ombyggnad av säkerhetssystem. 

Särskilt stor erfarenhet har vi av att projektera kameraövervakning och att hjälpa till med tillståndsansökan.

Tillstånd krävs för alla platser dit allmänheten har tillträde, tex gator och torg men även på privat mark som bensinmackar och parkeringshus, . Vissa platser är undantagna, men skall anmälas. Detta gäller tex butiker. Nedan finns Länsstyrelsens blanketter för nedladdning.