Retail

För mindre butiker kan vi erbjuda både Axis Companion som är ett prisvärt serverlöst system. För lite större aktörer föreslår vi Kentimas Ethiris.

Axis Companion har en maxkapacitet på 16 kameror och täcker de flesta mindre butikers behov. Den stora fördelen är priset. Kamerorna i Companion-serien kostar mindre än motsvarande kameror från andra tillverkare. Begränsningen med Companion är att endast Axiskameror kan användas och kamerorna i Companion-serien kan endast användas med Companion mjukvaran.

Kentimas Ethiris är en mycket kompetent övervakningsmjukvara som kan hantera de flesta kamerorna på marknaden. Systemet kan byggas ut i det oändliga i och med den moduluppbyggda strukturen.

Flera system kan kopplas ihop så att de uppfattas som ett system via internet, som kan vara lämpligt om det finns flera butiker inom samma koncern.

Omvänt kan ett system hantera kameror från flera butiker. Var butik kan via olika lösenord bara se sina egna kameror.