Industri

Kameraövervakning är inte bara säkerhet. Övervakning av produktionslinjer kan underlättas med hjälp av kameror. Lyckeby Starch har kompletterat sin industriövervakning med kameror för att kunna se delar som nivåindikatorer inte kan ge en fullständig uppfattning om.