Offentlig verksamhet

Bland våra kunder inom offentlig verksamhet finns Region Skåne och ett antal kommuner runt om i Skåne

Många av våra kunder är skolor. På skolorna handlar det nästan uteslutande om passiva system som ingen tittar på annat än vid i efterhand verifiera incidenter – upptäckt skadegörelse eller polisanmälda situationer av hot och våld.

I Trelleborg har nu alla skolor som har kameraövervakning samordnats så att de ligger i en och samma miljö. Alla utomhuskamerorna kan ses av fastighetsförvaltningens ansvarige och skolförvaltningen ansvarige kan se alla inomhuskamerorna, detta trots att i stort sett varje skola har sin egen server. På respektive skola kan utsedd person se ”sina” kameror.

Driftsäkerheten är A och O då systemen kan var ur drift i månader utan att någon upptäcker det. Förutom system med mycket hög driftsäkerhet erbjuder Omniprotect även en systemövervakning via internet