B2B

Flera av våra kunder inom B2B världen använder sig av kameraövervakning inte bara som en säkerhetsåtgärd. När kamerorna ändå finns kan de användas till att ge extra ögon för att underlätta logistiken – för att se om en leverans har kommit, om någon står utanför dörren. Uppmärksamhet kan påkallas genom ljud eller med ett popup-fönster på receptionistens dator.

Med Kentimas Ethiris kan befintliga eller nya funktioner styras. Grindar och dörrar kan öppnas automatiskt eller med en knapptryckning i övervakningsmjukvaran.