Undvik fellarm med radar

Undvik fellarm med radar

När man har ett större område att bevaka och behöver en säker identifiering av aktivitet så kan vi komplettera med Axis radarenhet. Område upp till 50 meter ut kan täckas av en enhet och området som är under bevakning kan specificeras i systemet. På bilden ser ni...

Milestone XProtect

Nu har vi lagt till XProtect i vårt produktportfölj, som guld-parter till Milestone Systems så kan vi leverera system av alla storlekar. Kombinationen av Axis kameror och säker och stabil VMS (Video management software) är nyckel till att få maximal utväxling av din...