Nu har vi lagt till XProtect i vårt produktportfölj, som guld-parter till Milestone Systems så kan vi leverera system av alla storlekar.

Kombinationen av Axis kameror och säker och stabil VMS (Video management software) är nyckel till att få maximal utväxling av din investering i videoövervakning.